ĐƠN XIN ĐẦU TƯ

 • add
 • invest

GIỚI THIỆU DỰ ÁN CỦA BẠN

Hãy nói cho chúng tôi biết về dự án và đội ngũ của bạn. Thông tin được cung cấp càng chi tiết hơn thì chúng tôi càng trả lời nhanh hơn.

 • Hãy nói đôi lời về bản thân, về đội ngũ của bạn, về kinh nghiệm làm việc và về các dự án từng thực hiện
 • Mô tả ngắn ngọn dự án của bạn, trình bày bản chất của nó.
 • Chia sẻ những chi tiết quan trọng về dự án của bạn
 • Mô tả yêu cầu của bạn: cần những khoản đầu tư nào và để làm gì
 • Ngoài tiền ra còn cần thêm gì nữa để thúc đẩy sự phát triển dự án của bạn

YÊU CẦU ĐỐI VỚI CÁC DỰ ÁN

 • Bạn có sản phẩm hoặc công nghệ
 • Đội ngũ của bạn gồm từ 2 người trở lên
 • Dự án của bạn đã bắt đầu kiếm ra tiền
 • Dự án có thể hoạt động trên trường quốc tế

Đơn xin tài trợ hoặc đầu tư có thể được gửi trên trang web hay qua email Welcome@AD.ru