Đưa các dự án ra thị trường quốc tế
 • 1

  TÀI TRỢ

  Các khoản tài trợ được phân cho các dự án để kiểm tra đơn vị kinh tế (unit economics) của chúng thông qua việc mua traffic mục tiêu hẹp ở bất cứ khu vực nào quỹ có hoạt động.

  Chi tiết hơn
  TÀI TRỢ – 1000$ CHO QUẢNG CÁO

  Khoản tài trợ này được phân cho các dự án sẵn sàng thử sức mình để khai thác các thị trường mới. Chúng tôi hỗ trợ các dự án bằng những lời khuyên về nội địa hoá và về việc mua lưu lượng truy cập với giá trị cao hơn 1000$ trên lãnh thổ mà quỹ hiện diện.

  Tất cả những gì được yêu cầu từ dự án là chứng tỏ được sự sẵn sàng để xử lý nguồn đơn đặt hàng và cùng với các chuyên gia của quỹ đánh giá chỉ số hiệu quả của chiến dịch quảng cáo so với các khu vực khác.

  Khi đạt được KPI, quỹ sẵn sàng xem xét dự án để đầu tư.

  CÁC LOẠI HÌNH KINH DOANH
  • 1 Dịch vụ làm quen
  • 2 Giáo dục
  • 3 Dịch vụ B2C trực tuyến
  • 4 Gambling
  • 5 Công nghệ quảng cáo
  • 6 Ứng dụng di động
  • 7 Các nền tảng và dịch vụ thương mại điện tử
  • 8 Các marketplace
  • 9 Các dự án y tế
  CÁC TIÊU CHÍ
  • 1 Dự án với công nghệ hoạt động
  • 2 Đội ngũ kỹ thuật
  • 3 Sẵn sàng hợp nhất với các dự án khác của quỹ
  • 4 Sẵn sàng thay đổi sản phẩm đáng kể để thích ứng với các thị trường mới
 • 2

  ĐẦU TƯ VÀO CÁC DỰ ÁN TRỰC TUYẾN

  Đầu tư mở rộng ở các thị trường ngoại quốc, tiếp thị quốc tế đối với các dự án chứng tỏ được khả năng mở rộng.
  70% đầu tư là ở dạng lưu lượng truy cập mục tiêu.

  Chi tiết hơn
  ĐẦU TƯ VÀO CÁC DỰ ÁN TRỰC TUYẾN

  TỪ 100 000$

  Đầu tư mở rộng ở các thị trường ngoại quốc, tiếp thị quốc tế đối với các dự án chứng tỏ được khả năng mở rộng. 70% đầu tư là ở dạng lưu lượng truy cập mục tiêu.

  Dự án bắt đầu hoạt động với đội ngũ của chúng tôi, cùng với nó đội ngũ điều chỉnh các hoạt động tiếp thị và điều hành, đồng thời tổ chức thu hút lưu lượng truy cập, kiểm soát các chỉ số quan trọng và tối ưu hóa sản phẩm phù hợp với các nét riêng biệt của từng khu vực.

  Chúng tôi không chỉ cung cấp tiền, mà còn nguồn đơn đặt hàng ở những khu vực cần thiết.

  CÁC LOẠI HÌNH KINH DOANH
  • 1 Dịch vụ làm quen
  • 2 Giáo dục
  • 3 Dịch vụ B2C trực tuyến
  • 4 Gambling
  • 5 Công nghệ quảng cáo
  • 6 Ứng dụng di động
  • 7 Các nền tảng và dịch vụ thương mại điện tử
  • 8 Các marketplace
  • 9 Các dự án y tế
  CÁC TIÊU CHÍ
  • 1 Dự án với mô hình kinh doanh được chứng minh
  • 2 Dự án với đội ngũ nhân viên đầy đủ
  • 3 Dự án với tỷ suất lợi nhuận cao (trên 20%)
  • 4 Dự án với khả năng mở rộng khu vực
  • 5 Dự án với doanh thu từ 500 000 /tháng
  Đơn xin đầu tư
 • 3

  ĐẦU TƯ VÀO CÔNG NGHỆ QUẢNG CÁO

  Đầu tư vào các công ty và các trang công nghệ có thể mở rộng đáng kể khả năng của các dự án danh mục đầu tư.

  Chi tiết hơn
  ĐẦU TƯ VÀO CÔNG NGHỆ QUẢNG CÁO

  ĐẾN $500 000

  Đầu tư vào các công ty và các trang công nghệ có thể mở rộng đáng kể khả năng của các dự án danh mục đầu tư.

  Các công ty danh mục đầu tư của chúng tôi có thể đảm bảo nhu cầu trong nước cho các giải pháp kỹ thuật để hoàn thiện và thương mại hoá trên toàn bộ lãnh thổ mà quỹ hiện diện.

  CÁC LOẠI HÌNH KINH DOANH
  • 1 Các dự án trong lĩnh vực công nghệ quảng cáo
  • 2 Tự động hóa việc mua quảng cáo
  • 3 Các trang trigger
  • 4 E-mail
  • 5 BigData & BI
  • 6 Các trang và dịch vụ e-com
  • 7 Các marketplace
  • 8 Các hệ thống liên kết
  CÁC TIÊU CHÍ
  • 1 Dự án với công nghệ hoạt động
  • 2 Đội ngũ kỹ thuật
  • 4 Sẵn sàng thay đổi sản phẩm đáng kể để thích ứng với các thị trường mới
TÀI TRỢ – 1000$ CHO QUẢNG CÁO

Khoản tài trợ này được phân cho các dự án sẵn sàng thử sức mình để khai thác các thị trường mới. Chúng tôi hỗ trợ các dự án bằng những lời khuyên về nội địa hoá và về việc mua lưu lượng truy cập với giá trị cao hơn 1000$ trên lãnh thổ mà quỹ hiện diện.

Tất cả những gì được yêu cầu từ dự án là chứng tỏ được sự sẵn sàng để xử lý nguồn đơn đặt hàng và cùng với các chuyên gia của quỹ đánh giá chỉ số hiệu quả của chiến dịch quảng cáo so với các khu vực khác.

Khi đạt được KPI, quỹ sẵn sàng xem xét dự án để đầu tư.

CÁC LOẠI HÌNH KINH DOANH
 • 1 Dịch vụ làm quen
 • 2 Giáo dục
 • 3 Dịch vụ B2C trực tuyến
 • 4 Gambling
 • 5 Công nghệ quảng cáo
 • 6 Ứng dụng di động
 • 7 Các nền tảng và dịch vụ thương mại điện tử
 • 8 Các marketplace
 • 9 Các dự án y tế
CÁC TIÊU CHÍ
 • 1 Dự án với công nghệ hoạt động
 • 2 Đội ngũ kỹ thuật
 • 3 Sẵn sàng hợp nhất với các dự án khác của quỹ
 • 4 Sẵn sàng thay đổi sản phẩm đáng kể để thích ứng với các thị trường mới
Đơn xin tài trợ 1000$
ĐẦU TƯ VÀO CÁC DỰ ÁN TRỰC TUYẾN

TỪ 100 000$

Đầu tư mở rộng ở các thị trường ngoại quốc, tiếp thị quốc tế đối với các dự án chứng tỏ được khả năng mở rộng. 70% đầu tư là ở dạng lưu lượng truy cập mục tiêu.

Dự án bắt đầu hoạt động với đội ngũ của chúng tôi, cùng với nó đội ngũ điều chỉnh các hoạt động tiếp thị và điều hành, đồng thời tổ chức thu hút lưu lượng truy cập, kiểm soát các chỉ số quan trọng và tối ưu hóa sản phẩm phù hợp với các nét riêng biệt của từng khu vực.

Chúng tôi không chỉ cung cấp tiền, mà còn nguồn đơn đặt hàng ở những khu vực cần thiết.

CÁC LOẠI HÌNH KINH DOANH
 • 1 Dịch vụ làm quen
 • 2 Giáo dục
 • 3 Dịch vụ B2C trực tuyến
 • 4 Gambling
 • 5 Công nghệ quảng cáo
 • 6 Ứng dụng di động
 • 7 Các nền tảng và dịch vụ thương mại điện tử
 • 8 Các marketplace
 • 9 Các dự án y tế
CÁC TIÊU CHÍ
 • 1 Dự án với mô hình kinh doanh được chứng minh
 • 2 Dự án với đội ngũ nhân viên đầy đủ
 • 3 Dự án với tỷ suất lợi nhuận cao (trên 20%)
 • 4 Dự án với khả năng mở rộng khu vực
 • 5 Dự án với doanh thu từ 500 000 /tháng
Đơn xin đầu tư
ĐẦU TƯ VÀO CÔNG NGHỆ QUẢNG CÁO

ĐẾN $500 000

Đầu tư vào các công ty và các trang công nghệ có thể mở rộng đáng kể khả năng của các dự án danh mục đầu tư.

Các công ty danh mục đầu tư của chúng tôi có thể đảm bảo nhu cầu trong nước cho các giải pháp kỹ thuật để hoàn thiện và thương mại hoá trên toàn bộ lãnh thổ mà quỹ hiện diện.

CÁC LOẠI HÌNH KINH DOANH
 • 1 Các dự án trong lĩnh vực công nghệ quảng cáo
 • 2 Tự động hóa việc mua quảng cáo
 • 3 Các trang trigger
 • 4 E-mail
 • 5 BigData & BI
 • 6 Các trang và dịch vụ e-com
 • 7 Các marketplace
 • 8 Các hệ thống liên kết
CÁC TIÊU CHÍ
 • 1 Dự án với công nghệ hoạt động
 • 2 Đội ngũ kỹ thuật
 • 3 Sẵn sàng thay đổi sản phẩm đáng kể để thích ứng với các thị trường mới
Đơn xin đầu tư