ช่วยโครงการเข้าสู่ตลาดโลก
 • 1

  เงินทุน

  เงินทุนได้รับการจัดสรรให้กับโครงการต่าง ๆ เพื่อทดสอบหน่วยเศรษฐกิจโดยใช้การซื้อจากการเยี่ยมชมในภูมิภาคที่กองทุนครอบคลุมอยู่
  เรียนรู้เพิ่มเติม
  เงินทุน – $1,000 เพื่อวัตถุประสงค์ในการโฆษณา
  เงินทุนนี้ได้ถูกจัดสรรให้แก่โครงการที่พร้อมลงมือในการพัฒนาตลาดใหม่ เราช่วยเหลือโครงการต่าง ๆ ในการให้คำแนะนำระดับท้องถิ่นและในการซื้อที่เกิดจากการเยี่ยมชมมากกว่า $1,000 ในขอบเขตที่เงินทุนครอบคลุมอยู่ สิ่งที่จำเป็นในโครงการคือการแสดงความพร้อมในการประมวลผลการเข้ามาของคำสั่งซื้อร่วมกับผู้เชี่ยวชาญของกองทุน ประเมินประสิทธิภาพของแคมเปญโฆษณาเมื่อเปรียบเทียบกับภูมิภาคอื่น ๆ จากผลการดำเนินงานของ KPIs กองทุนมีความพร้อมที่จะพิจารณาโครงการเพื่อการลงทุน
  ประเภทของธุรกิจ
  • 1 บริการหาคู่
  • 2 การศึกษา
  • 3 บริการออนไลน์ B2C
  • 4 การพนัน
  • 5 เทคโนโลยีการโฆษณา
  • 6 แอพพลิเคชั่นบนอุปกรณ์เคลื่อนที่
  • 7 แพลตฟอร์มและบริการอีคอมเมิร์ซ
  • 8 เว็บไซต์สื่อกลางการติดต่อซื้อ – ขาย
  • 9 โครงการทางการแพทย์
  เกณฑ์ที่กำหนด
  • 1 โครงการที่ใช้เทคโนโลยีในการทำงาน
  • 2 ทีมงานด้านเทคนิค
  • 3 พร้อมทำงานร่วมกับโครงการอื่น ๆ ของกองทุน
  • 4 พร้อมปรับเปลี่ยนผลิตภัณฑ์เพื่อให้ตรงกับความต้องการของตลาดใหม่อย่างมีนัยสำคัญ
 • 2

  เงินลงทุนในโครงการอินเทอร์เน็ต

  การลงทุนเพื่อขยายไปสู่ตลาดต่างประเทศ และการตลาดระหว่างประเทศสำหรับโครงการที่พิสูจน์ความสามารถในการปรับขนาด 70% ของการลงทุนอยู่ในรูปแบบของการเยี่ยมชมเป้าหมาย
  เรียนรู้เพิ่มเติม
  เงินลงทุนในโครงการอินเทอร์เน็ต

  เริ่มต้นจาก $100,000

  การลงทุนเพื่อขยายไปสู่ตลาดต่างประเทศ และการตลาดระหว่างประเทศสำหรับโครงการที่พิสูจน์ความสามารถในการปรับขนาด 70% ของการลงทุนอยู่ในรูปแบบของการเยี่ยมชมเป้าหมาย โครงการนี้จะเริ่มทำงานร่วมกับทีมงานของเราซึ่งจะช่วยปรับเปลี่ยนกิจกรรมทางการตลาดและการดำเนินงาน รวมทั้งจัดการแหล่งที่มาของการเยี่ยมชมโดยการควบคุมเมตริกที่สำคัญและการเพิ่มประสิทธิภาพผลิตภัณฑ์ให้เหมาะสมกับลักษณะเฉพาะของแต่ละภูมิภาค เราไม่เพียงสนับสนุนทางด้านการเงิน แต่เรายังสร้างความมั่นใจในการไหลเข้าของคำสั่งซื้อในภูมิภาคที่เหมาะสม
  ประเภทของธุรกิจ
  • 1 บริการหาคู่
  • 2 การศึกษา
  • 3 บริการออนไลน์ B2C
  • 4 การพนัน
  • 5 เทคโนโลยีการโฆษณา
  • 6 แอพพลิเคชั่นบนอุปกรณ์เคลื่อนที่
  • 7 แพลตฟอร์มและบริการอีคอมเมิร์ซ
  • 8 เว็บไซต์สื่อกลางการติดต่อซื้อ – ขาย
  • 9 โครงการทางการแพทย์
  เกณฑ์ที่กำหนด
  • 1 โครงการที่มีรูปแบบธุรกิจที่ได้รับการพิสูจน์แล้ว
  • 2 โครงการที่มีพนักงานพร้อมดำเนินงาน
  • 3 โครงการที่มีอัตรากำไรเกินกว่า 20%
  • 4 โครงการกำลังมองหาโอกาสในการขยายตัวในระดับภูมิภาค
  • 5 โครงการที่มียอดขายรวม 500,000 ₽ต่อเดือน
  สมัครเพื่อการลงทุน
 • 3

  การลงทุนในเทคโนโลยีการโฆษณา

  เงินลงทุนในบริษัทเทคโนโลยีและแพลตฟอร์มที่สามารถขยายโอกาสของโครงการลงทุนได้อย่างมีนัยสำคัญ
  อ่านเพิ่มเติม
  การลงทุนในเทคโนโลยีการโฆษณา

  ลงทุนสูงสุด $500,000

  เงินลงทุนในบริษัทเทคโนโลยีและแพลตฟอร์มที่สามารถขยายโอกาสของโครงการลงทุนได้อย่างมีนัยสำคัญ บริษัทของเราสามารถตอบสนองความต้องการในประเทศสำหรับคำตอบด้านเทคนิค เพื่อการพัฒนาในอนาคตและการค้าขายทั่วทั้งอาณาเขตของการลงทุน
  ประเภทของธุรกิจ
  • 1 โครงการในด้านเทคโนโลยีการโฆษณา
  • 2 ระบบอัตโนมัติในการดำเนินการซื้อโฆษณา
  • 3 ทริกเกอร์แพลตฟอร์ม
  • 4 อีเมล
  • 5 BigData & BI
  • 6 แพลตฟอร์มและบริการอีคอมเมิร์ช
  • 7 เว็บไซต์สื่อกลางการติดต่อซื้อ – ขาย
  • 8 ระบบตัวแทนจำหน่าย
  เกณฑ์ที่กำหนด
  • 1 โครงการที่ใช้เทคโนโลยีในการทำงาน
  • 2 ทีมงานด้านเทคนิค
  • 4 ความเต็มใจในการเปลี่ยนแปลงผลิตภัณฑ์เพื่อปรับตัวเข้ากับตลาดใหม่อย่างมีนัยสำคัญ
เงินทุน – $1,000 เพื่อวัตถุประสงค์ในการโฆษณา
เงินทุนนี้ได้ถูกจัดสรรให้แก่โครงการที่พร้อมลงมือในการพัฒนาตลาดใหม่ เราช่วยเหลือโครงการต่าง ๆ ในการให้คำแนะนำระดับท้องถิ่นและในการซื้อที่เกิดจากการเยี่ยมชมมากกว่า $1,000 ในขอบเขตที่เงินทุนครอบคลุมอยู่ สิ่งที่จำเป็นในโครงการคือการแสดงความพร้อมในการประมวลผลการเข้ามาของคำสั่งซื้อร่วมกับผู้เชี่ยวชาญของกองทุน ประเมินประสิทธิภาพของแคมเปญโฆษณาเมื่อเปรียบเทียบกับภูมิภาคอื่น ๆ จากผลการดำเนินงานของ KPIs กองทุนมีความพร้อมที่จะพิจารณาโครงการเพื่อการลงทุน
ประเภทของธุรกิจ
 • 1 บริการหาคู่
 • 2 การศึกษา
 • 3 บริการออนไลน์ B2C
 • 4 การพนัน
 • 5 เทคโนโลยีการโฆษณา
 • 6 แอพพลิเคชั่นบนอุปกรณ์เคลื่อนที่
 • 7 แพลตฟอร์มและบริการอีคอมเมิร์ซ
 • 8 เว็บไซต์สื่อกลางการติดต่อซื้อ – ขาย
 • 9 โครงการทางการแพทย์
เกณฑ์ที่กำหนด
 • 1 โครงการที่ใช้เทคโนโลยีในการทำงาน
 • 2 ทีมงานด้านเทคนิค
 • 3 พร้อมทำงานร่วมกับโครงการอื่น ๆ ของกองทุน
 • 4 พร้อมปรับเปลี่ยนผลิตภัณฑ์เพื่อให้ตรงกับความต้องการของตลาดใหม่อย่างมีนัยสำคัญ
คำขอรับทุน $1,000
เงินลงทุนในโครงการอินเทอร์เน็ต

เริ่มต้นจาก $100,000

การลงทุนเพื่อขยายไปสู่ตลาดต่างประเทศ และการตลาดระหว่างประเทศสำหรับโครงการที่พิสูจน์ความสามารถในการปรับขนาด 70% ของการลงทุนอยู่ในรูปแบบของการเยี่ยมชมเป้าหมาย โครงการนี้จะเริ่มทำงานร่วมกับทีมงานของเราซึ่งจะช่วยปรับเปลี่ยนกิจกรรมทางการตลาดและการดำเนินงาน รวมทั้งจัดการแหล่งที่มาของการเยี่ยมชมโดยการควบคุมเมตริกที่สำคัญและการเพิ่มประสิทธิภาพผลิตภัณฑ์ให้เหมาะสมกับลักษณะเฉพาะของแต่ละภูมิภาค เราไม่เพียงสนับสนุนทางด้านการเงิน แต่เรายังสร้างความมั่นใจในการไหลเข้าของคำสั่งซื้อในภูมิภาคที่เหมาะสม
ประเภทของธุรกิจ
 • 1 บริการหาคู่
 • 2 การศึกษา
 • 3 บริการออนไลน์ B2C
 • 4 การพนัน
 • 5 เทคโนโลยีการโฆษณา
 • 6 แอพพลิเคชั่นบนอุปกรณ์เคลื่อนที่
 • 7 แพลตฟอร์มและบริการอีคอมเมิร์ซ
 • 8 เว็บไซต์สื่อกลางการติดต่อซื้อ – ขาย
 • 9 โครงการทางการแพทย์
เกณฑ์ที่กำหนด
 • 1 โครงการที่มีรูปแบบธุรกิจที่ได้รับการพิสูจน์แล้ว
 • 2 โครงการที่มีพนักงานพร้อมดำเนินงาน
 • 3 โครงการที่มีอัตรากำไรเกินกว่า 20%
 • 4 โครงการกำลังมองหาโอกาสในการขยายตัวในระดับภูมิภาค
 • 5 โครงการที่มียอดขายรวม 500,000 ₽ต่อเดือน
สมัครเพื่อการลงทุน
การลงทุนในเทคโนโลยีการโฆษณา

ลงทุนสูงสุด $500,000

เงินลงทุนในบริษัทเทคโนโลยีและแพลตฟอร์มที่สามารถขยายโอกาสของโครงการลงทุนได้อย่างมีนัยสำคัญ บริษัทของเราสามารถตอบสนองความต้องการในประเทศสำหรับคำตอบด้านเทคนิค เพื่อการพัฒนาในอนาคตและการค้าขายทั่วทั้งอาณาเขตของการลงทุน
ประเภทของธุรกิจ
 • 1 โครงการในด้านเทคโนโลยีการโฆษณา
 • 2 ระบบอัตโนมัติในการดำเนินการซื้อโฆษณา
 • 3 ทริกเกอร์แพลตฟอร์ม
 • 4 อีเมล
 • 5 BigData & BI
 • 6 แพลตฟอร์มและบริการอีคอมเมิร์ช
 • 7 เว็บไซต์สื่อกลางการติดต่อซื้อ – ขาย
 • 8 ระบบตัวแทนจำหน่าย
เกณฑ์ที่กำหนด
 • 1 โครงการที่ใช้เทคโนโลยีในการทำงาน
 • 2 ทีมงานด้านเทคนิค
 • 3 พร้อมปรับเปลี่ยนผลิตภัณฑ์เพื่อให้ตรงกับความต้องการของตลาดใหม่อย่างมีนัยสำคัญ
Application for investment