สมัครเพื่อการลงทุน

  • add
  • invest

เกี่ยวกับโครงการของคุณ

บอกเราเกี่ยวกับโครงการและทีมงานของคุณ ข้อมูลที่คุณให้กับเรา ทำให้เราสามารถตอบคำถามได้เร็วขึ้น
  • บอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับตัวคุณ ทีมงานของคุณ ประสบการณ์ในการทำงานของคุณ และโครงการที่คุณมีส่วนร่วม
  • อธิบายโครงการของคุณโดยย่อ และเปิดเผยสาระสำคัญต่าง ๆ
  • แบ่งปันรายละเอียดที่สำคัญเกี่ยวกับโครงการของคุณ
  • อธิบายคำขอของคุณ: สิ่งที่ต้องการลงทุนและเพื่อวัตถุประสงค์ใด
  • สิ่งที่คุณต้องการนอกเหนือจากความช่วยเหลือทางการเงิน เพื่อกระตุ้นการเติบโตของโครงการของคุณ

ความต้องการของโครงการ

  • คุณมีผลิตภัณฑ์หรือเทคโนโลยี
  • ทีมงานของคุณประกอบด้วย 2 คนขึ้นไป
  • โครงการของคุณเริ่มสร้างรายได้แล้ว
  • โครงการสามารถนำไปใช้กับตลาดต่างประเทศได้

คุณสามารถส่งคำขอรับทุนหรือการลงทุนในเว็บไซต์หรือทางอีเมล์ Welcome@AD.ru